Wordt een werknemer met een ‘no-risk’-status meeverzekerd op de ziekteverzuimverzekering?

Nee, deze werknemer wordt niet meeverzekerd, maar middels een clausule uitgesloten van de dekking. De werkgever betaalt dus ook geen premie. Let op! De werkgever is wél verantwoordelijk voor de re-integratieverplichtingen van deze werknemer en deze dient dus wel bij de arbodienst te worden aangemeld.

Gerelateerde vragen