In hoeverre dient een werkgever ook de tijdelijke krachten te verzekeren op de ziekteverzuimverzekering? En hoe zit dat bij de arbodienst?

In de meeste gevallen is een werkgever óók bij tijdelijke krachten verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte en voor de re-integratie en verzuimbegeleiding totdat het dienstverband is beëindigd. Bij een aantal verzekeraars is het verplicht om de tijdelijke krachten mee te verzekeren. Bij sommige arbodienstverleners is het mogelijk voor seizoensgebonden groepen (bijvoorbeeld in de horeca) afspraken te maken over aangepaste tarieven en dienstverlening.

Gerelateerde vragen