Als een werkgever iemand in dienst heeft met een jaarcontract, waarom zou de werkgever dan wel het tweede jaar van de loondoorbetaling moeten verzekeren?

Een ziekteverzuimverzekering is een collectieve regeling. Voor alle werknemers geldt dezelfde soort dekking en hetzelfde eigen risico. De werkgever mag daarin geen onderscheid maken. Wanneer een werkgever het contract niet tijdig ‘aanzegt’ en het dienstverband duurt toch langer, dan loopt de werkgever ook geen risico bij ziekte. Daarnaast is de premie voor het tweede-jaarsrisico relatief laag.

Gerelateerde vragen