Er komt veel kijken bij het werken met personeel...

  • Is het salaris geregeld?
  • Hoe gaan we om met verzuim?
  • Hoe ontwikkelen we onze mensen?
  • Wel of geen auto van de zaak?
  • Wat is ons risico?

Wat als u één aanspreekpunt heeft,
voor al deze vragen?

Loon|Arbo en verzuim|Loopbaan|Juridisch|Verzekeringen

Care HR Services
Één totaalconcept voor alle personele aangelegenheden.

U moet op vele fronten kennis hebben om uw personeel in voldoende mate aan u te binden en te boeien, en personeelszaken voor uzelf en uw personeel goed en tijdig te regelen. Dit gaat verder dan alleen het regelen van het salaris. Denk ook aan, vragen over ontwikkeling, voorkomen van verzuim, wel of geen auto van de zaak en ga zo maar door.

Wat maakt ons uniek

Het in dienst hebben van personeel vraagt specifieke kennis en expertise op het gebied van salarisadministratie, arbodienstverlening, mobiliteit, werving en selectie, sociaaljuridisch advies en bedrijfsverzekeringen.

Vaak bent u als ondernemer aangewezen op verschillende externe adviseurs of bent u genoodzaakt om zelf verdieping te zoeken. Waar moet u aan voldoen en hoe behoudt u het overzicht?

Hoe fijn zou het zijn, als u bij één partij voor al uw vragen terecht kunt? Care HR Services bundelt al deze vakgebieden.

  • Één partij die vanuit een team van professionals voor elk vakgebied optimale ondersteuning kan bieden;
  • Één partij die u op duidelijke wijze van een gedegen advies kan voorzien;
  • Één partij die proactief zorgt voor optimalisatie en afstemming tussen de afzonderlijke vakgebieden;
  • Één partij die proactief met uw vragen aan de slag gaat en deze conform afspraak voor u afhandelt;
  • Één partij die u volledig ontzorgt, waardoor u kunt ondernemen.

Uw vraag onze zorg, dat is onze kracht!

Hoe het werkt

Middels een telefoontje wordt u doorgeleid naar de juiste professional voor het vakgebied waarover u vragen heeft. Vervolgens zorgen wij voor de inzet van de benodigde dienstverlening, waarin wij de onderlinge afstemming tussen de afzonderlijke vakgebieden/specialisten op transparante wijze voor u borgen.  U hoeft hierin verder niets meer te regelen, wij monitoren het gehele proces, de te nemen vervolgstappen en stemmen deze met u af. Op deze wijze bieden wij u, integrale dienstverlening op het gebied van personele aangelegenheden met als doel optimale ontzorging en maximaal rendement.

Onze vakgebieden


Actueel

De transitievergoeding: dit wijzigt per 2020

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet brengt wijzigingen in het ontslagrecht aan, waaronder de transitievergoeding. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen van de transitievergoeding...

lees meer

RI&E: Breng arbeidsrisico’s in kaart. Directe boete bij uitblijven RI&E!

Arbeidsongevallen en bedrijfsziekten zijn een toenemend en urgent probleem. Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden problemen in kaart gebracht en kan daarop geanticipeerd worden. Echter, 51% van de bedrijven heeft geen RI&E. Op het ontbreken van de RI&E staat sinds kort een boete. Staatssecretaris Van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid […]

lees meer

45 Plus ontwikkeladvies

Wist u dat u op kosten van de overheid, met behulp van een loopbaanadviseur kunt werken aan uw arbeidsmarkt fitheid? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, stelt een subsidieregeling ter beschikking voor alle werkende 45-plussers. Het doel van het Ontwikkeladvies is om mensen te stimuleren de regie over hun loopbaan in eigen handen te […]

lees meer