Werkgever geeft aan bij een CAO aangesloten te zijn. Wat dient deze werkgever te verzekeren als het gaat om de ziekteverzuimverzekering?

Het dekkingspercentage mag de werkgever altijd zelf bepalen. De CAO bepaalt enkel welk percentage loon de werkgever dient door te betalen bij ziekte en welke andere, aanvullende regels er van kracht zijn. De werkgever mag niet een hogere uitkering verzekeren, dan wat hij aan loon tijdens ziekte daadwerkelijk aan zijn werknemer betaalt.

Gerelateerde vragen