Moet de werkgever voor een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt bij verzuim nog voldoen aan de re-integratieverplichtingen?

De werkgever is niet meer verplicht tot het opstellen van een Plan van Aanpak of tot het inzetten van een tweede spoortraject.  Wel moet de werkgever voldoende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze werknemer de eigen of passende werkzaamheden kan verrichten. Een ‘AOW-er’ mag van de dekking worden uitgesloten. De periode van dertien weken verzuim is dan wel voor het risico van de werkgever.

Gerelateerde vragen