In hoeverre dient een werkgever ook de tijdelijke krachten te begeleiden tijdens ziekte?

Voor de duur van de arbeidsovereenkomst ben je als werkgever verantwoordelijk voor de begeleiding van je medewerker tijdens ziekte. Het is dus raadzaam dat hierover met de arbodienst afspraken gemaakt worden. UWV toetst de re-integratie inspanningen. Niet alleen in het geval van een WIA-beoordeling ook bij instroom in de ziektewet, wanneer iemand ten tijde van het aflopen van het dienstverband door ziekte, nog niet in staat is te werken.

Gerelateerde vragen