Hoe kan je controleren of er een CAO van toepassing is?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een overzicht geplaatst op de volgende website: www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl. Hier is ook aanvullende en inhoudelijke informatie terug te vinden over alle CAO’s.
terug